NY LifeSpring LLC, Egg Donors
  Images from childhood, Egg Donors
In New York: 212.362.9612 WhatsApp: +1 646.258.3226In Israel: 03.763.8014
| HomeHome, Egg donors, Egg donation, Jewish| About UsAbout Us, egg donation, ovum donation, Jewish| RecipientsRecipients, infertility, female infertility| About DonorsAbout Donors, Egg donors, Jewish egg donors, Jewish ovum donors| Becoming a DonorBecoming a Donor, egg donor, ovum donor, Jewish ovum donors| PrivacyPrivacy, infertility, female infertility, recipient, fertility, pregnancy | FAQFAQ, egg donors, egg donation, Jewish, infertility, recipient| ContactContact, egg donor, egg donors, Jewish egg donors|
Our Mission   The People of NY LifeSpring   Fertility Centers with which we work   Where We're Located   The History of NY LifeSpring (Hebrew)  

About Us: The History of NY LifeSpring (Hebrew)

Ruth Tavor
רותי תבור - Ruthi Tavor

כמיהה לילד – חלום בסיסי בחיים.

הזדמנות למעשה נדיב שאינו נמדד במילים...


ההיסטוריה של  NY LifeSpring

החברה נוסדה בשנת 2002 על ידי בעלי דייב ואנוכי רותי, עקב ניסיוננו האישי .

לאחר טיפולי פוריות רבים שנמשכו שנים, הוגשמה עבורנו הברכה הבלתי ניתנת לתיאור במילים. חלומות מיוחלים הפכו למציאותיים.

אנשים לאין ספור עדיין נמצאים בשלב המעורפל והקשה מנשוא - בחיפוש אחר פיתרון. מפגשם איתנו הופך לחלון לתקווה, לאור בקצה המנהרה אל הבלתי נודע.


החברה מקשרת בין שלושה גורמים

זוגות המחפשים תרומת ביציות, תורמות ביציות יהודיות ובתי חולים המבצעים את התהליך.


מרכזי הפוריות עימם אנו עובדים הינם מהמובילים בתחום בארצות הברית. מאות תורמות עברו את התהליך בעזרתנו והשאירו שובל של אור בעקבותיהן. אני מלווה את התורמות לאורך כל הדרך .


תכונות רצויות:

* בחורה בגילאים 21 עד 32.

* אחראית

* בעלת אינטליגנציה רגשית גבוהה, ויכולת הזדהות ואמפטיה.

*המקיימת אורח חיים בריא.

*בעלת רקע אקדמאי במשפחה.

* המקדמת אתגרים בברכה.


התהליך מתבצע בארה"ב, ואורך כארבעה שבועות. למרות שהתהליך משאיר זמן פנוי רב, הוא דורש אחריות ועדיפות מירבית.

הפיצוי - 11,000 $ בנוסף להוצאות.

התורמת לעולם לא תדע את תוצאות התהליך. הזהות של התורמת והזוגות נותרת חסויה לחלוטין.


אין לדעת להיכן תישא אותנו רוח הגורל. כל אחד מאיתנו עלול להיקלע למצב שבו הוא נזקק לעזרתו של זר. עצם הנתינה זורעת תקווה בסיסית בהקשרים, אפילו בין זרים, שיפרוּ ברכה הנעלה מכל מימד.


למעוניינות לשמוע בהרחבה - 

אנא התקשרו למספר הישראלי המצ"ב, בעלות של שיחה מקומית - עבורכן:      WhatsApp: +1 646-258-3226   |   03-763-8014   

זכרו נא - זמן ישראל הינו כ- 7 שעות לפני זמן ארה"ב.


כתובת האתר שלנו:    www.nylifespring.com

כשמו - כן הוא: מעיין חיים.


 
 
NY LifeSpring LLC is a New York Limited Liability Company | Tel 212.362.9612
© 2003-2023 NY LifeSpring LLC | Web site Privacy Statement
 
| Home | About Us | Recipients | About Donors | Jewish Egg Donors | Becoming a Donor | Privacy | FAQ | Contact |